Tjänster

Sedan år 2000 har vi haft förmånen att möta chefer och ledare från olika företag, kommuner, regioner och statliga myndigheter i olika förändrings- och utvecklingsprojekt. De kommer från vitt skilda verksamheter, men som chefer och ledare så står de inför ganska så lika utmaningar, även om villkoren självklart skiljer sig åt.

Deras arbete består av många olika delar och vår upplevelse är att de vi möter har ett stort engagemang för sitt arbete och en stark vilja att bedriva ett professionellt ledarskap, men att de även är ganska hårt belastade. De ska dagligen fatta stora och små beslut, driva ständiga förändringsarbeten, finnas tillgängliga för och utveckla sina medarbetare, arbeta med strategiska framtidsfrågor, delta i olika möten, ta hand om administration, vara bra förebilder i verksamheten och så vidare. Vi vill vara ett stöd i allt detta arbete på olika sätt och vara med och utveckla framtidens ledarskap.

Vi erbjuder chefer och ledare möjligheten att komma ifrån sin verksamhet och få ett utifrån perspektiv och en möjlighet att ta till sig ny kunskap. Vidare att tillsammans med andra i samma situation få nya insikter genom dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte.  Vårt mål är att arbetet ska leda till konkreta resultat. För att utveckla ett professionellt chef- och ledarskap i en verksamhet behöver ett arbete ske både på en individnivå och på en strukturell nivå. Det spelar ingen roll hur mycket vi bidrar till chefer och ledares individuella utveckling om strukturen inte innehåller villkor som möjliggör att de kan använda det de lärt i vardagen.