Förändring

Är det något chefer och ledare gör hela tiden så är det att driva förändringsprocesser. Både stora och små. Vid en större förändring reagerar de flesta av oss på samma sätt, vi ställer oss frågan, hur kommer detta att påverka mig? Ju tydligare svar som finns på den frågan desto bättre, annars är det stor risk att mycket tid går åt till att fantisera om vad som ska hända. Alla upplever förändringen på olika sätt, dels utifrån hur de själva kommer att påverkas av den och dels utifrån tidigare erfarenheter. Vi vet idag att den vanligaste missen vid förändringsarbeten är att alla som är berörda inte blir involverade, utan blir istället passiva åskådare som varken kan eller vill bidra.

För att skapa delaktighet behöver svaret kunna ges på frågan varför förändringen ska genomföras och i nästa steg ett gemensamt arbete för att komma fram till hur det ska gå till. Utvärdering och lärande är en självklar del för att kunna utveckla sättet att arbeta på.

De flesta verksamheter skulle vinna mycket tid på att låta alla som är berörda av förändringen vara aktiva från början. Sannolikheten att det blir bättre kvalitet i en förändringsprocess där alla känner delaktighet är hög, det kommer in fler perspektiv och fler idéer på hur förändringen kan genomföras och fler är med och driver den framåt.

Vi håller med Bodil Jönsson när hon skriver i sin bok, Tio tankar om tid, att om en förändring ska gå snabbt måste den få ta tid!

J

A

C

K