Ledarkapital®

Tror du att grupper som består av människor med olika erfarenheter utifrån t ex kön, ålder, utländsk bakgrund, profession, erfarenheter och kompetens tenderar att fatta bättre beslut?

Om du svarar ja på detta, hur ser då Ledarkapitalet ut i er verksamhet?

Med Ledarkapital menar vi de chefer och ledare som finns i verksamheten och som genom sina positioner och funktioner har stor påverkansmöjlighet. Här fattas besluten och här behövs därför variationen.

Genom en kartläggning och analys av hur det ser ut hos er idag när det gäller befintliga chefer och ledare går det att arbeta fram hur kompetensförsörjningen behöver se ut framåt. Vilka grupper är underrepresenterade på beslutandenivå? Hur kommer det sig? Vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur ska det se ut framåt? Vilka mål ska arbetas fram?

Vi kan vara ett stöd i detta kartläggnings-, analys- och målsättningsarbete.