Om oss

Vi som äger Ledarskapskonsulterna är Sabina Sjölander och Jack Borgström. Vi planerar och genomför värdegrundsarbeten, chefs- och ledarutvecklingsprogram, mentorprogram och coachar samt handleder chefer och ledare. Vår målgrupp är i huvudsak chefer och ledare och våra kunder finns inom börsnoterade och medelstora företag, statliga myndigheter, landsting och kommuner.