Mentorskap

Mentorskap bidrar till verksamhetsutveckling. Vår målgrupp är chefer och ledare och vi ser mentorskap som en effektiv metod för chefs- och ledarutveckling. Vi har sedan år 2000 specialiserat oss på att skräddarsy mentorprogram med syfte att identifiera, utveckla och få inspel från medarbetare som bedöms ha potential att gå in i tyngre chefspositioner i framtiden.

I de mentorprogram vi hittills har genomfört har mentorerna varit chefer på hög nivå med möjlighet att förändra i strukturen och organisationskulturen. Då blir programmet en betydelsefull plattform för diskussioner om framtidens ledarskap. Adepternas upplevelser av hur de ser på sina möjligheter att göra karriär och hur de uppfattar villkoren för chefs- och ledarskap är en viktig kunskap för ledningen. Här finns svaren på vad som behöver utvecklas för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av de som är framtidens ledare.

Programmet bidrar även till personlig utveckling på flera plan, det ger en möjlighet att få återkoppling på det egna chefs- och ledarskapet, att vidga sitt nätverk, att fördjupa sig kring intressanta frågeställningar och en möjlighet att få ett stöd i vardagen. En adept- och mentorrelation skulle kunna liknas med två personer som ger sig ut på en gemensam resa. Det krävs att båda satsar tid och kraft för att det ska gå framåt. I det stora är det adepten som styr utifrån sina behov. När resan är över brukar adept och mentor vara överens om att de båda lärt i lika hög utsträckning genom allt de sett och upplevt tillsammans.

Vi vet att många verksamheter har svårt att få sökande till chefs- och ledarpositioner och då kan ett mentorprogram vara en metod som bidrar till att säkra den framtida chefs- och ledarförsörjningen.

Vill du veta mer om hur ett program skulle kunna se ut hos er?