Coachning

Varje chef och ledare borde ha en coach. Som chef och ledare är du ofta ganska ensam och behöver dagligen fatta både stora och små beslut som påverkar dig och alla som arbetar i din verksamhet. Då är det bra att ha ett bollplank. Vår utgångspunkt är att människor i hög utsträckning själva vet hur de behöver agera, men att det kan behövas stöd i att fördjupa och att se situationer utifrån flera perspektiv.

Grundtanken med coachning är att fokusera på styrkor och drivkrafter för att bidra till människors utveckling och därmed även verksamheters. Vi erbjuder både individuell chefscoachning och chefscoachning i grupp. Vid individuell chefscoachning arbetar du tillsammans med oss fram mål för dig själv i din chefsroll på kort och lång sikt. Mellan coachningstillfällena arbetar du med konkreta aktiviteter i din vardag som utvärderas kontinuerligt.

Chefscoachning i grupp innebär att tre till fyra chefer från samma organisation träffas. Arbetet bygger på samma principer som vid individuell chefscoachning med den skillnaden att du även får stöd av dina kollegor. Det vanligaste är att vi träffas vid tio tillfällen med någon månads mellanrum. Vid individuell chefscoachning arbetar vi i drygt en timme vid varje tillfälle och vid chefscoachning i grupp i cirka tre timmar.