Värdegrundsarbete

Genom organisationskulturen styrs allt som sker i en verksamhet. Det gör att det är värt att investera tid och resurser i ett värdegrundsarbete. För att skapa en hållbar utveckling av verksamheter behöver kulturen hela tiden synliggöras och ifrågasättas. En stark kultur är inte alltid en bra kultur. Det väsentliga är om den bidrar till att människor utvecklas, att det finns en flexibilitet till det som sker i omvärlden och att de mål som finns för verksamheten nås.

Då ledning, chefer och ledare är de starkaste kulturbärarna är det de som behöver ta ansvar för och starta förändringsarbetet. I näste fas behöver alla i verksamheten involveras och få möjlighet att konkretisera vad värdegrunden innebär för just dem i det dagliga arbetet. Det här är ett omfattande arbete som kräver resurser, men det finns ingen genväg om värdegrunden ska ha betydelse i vardagen och inte stanna vid att vara en välformulerad pappersprodukt.

”Jag har genom projektet tydligt insett att den enda över tid bestående konkurrensfördelen är organisationens förmåga att ta till sig och lära sig nya saker snabbare än konkurrenterna. Jag har även insett att denna förmåga är direkt kopplad till organisationens värdegrund.” Pär Lärkeryd VD Indexator

Vi kan bara instämma med Pär.