Organisationskultur

Det vanligaste förändringsuppdraget vi har är kopplat till värdegrundsarbeten. En organisationskultur som bidrar till människors utveckling och som är flexibel utifrån vad som sker i omvärlden är den bästa grunden för en professionell verksamhet. För att möjliggöra detta behöver chefer, ledare och medarbetare få möjlighet att genom kunskap och reflektion utveckla ett normmedvetet förhållningssätt. Genom detta skapas kreativa och stabila verksamheter.

Vi tycker att våra kunder är smarta som lägger sina resurser på detta och att de vågar utmana sig själva och tänka nytt!

Vår upplevelse är att det finns ett stort intresse när det gäller att arbeta med den egna organisationskulturen. Snabbt skapas en insikt om att det i grunden handlar om den egna arbetsmiljön och om vad deltagarna vill ha för klimat på sin arbetsplats, hur de till exempel beter sig mot och bemöter varandra. Det som ger energi är att de flesta inser att de samma dag kan göra skillnad genom att agera på ett nytt sätt. Chefer och ledare inser vikten av att vara kulturbärare och att de har ett stort ansvar för att leva som de lär.

För att veta om en förändring av kulturen har ägt rum är det bra att i förväg ha funderat över hur det ska märkas. Svaret behöver bli konkret för att det ska vara möjligt att följa upp. Andra frågor som kan vara bra att fundera över är vad gruppen behöver börja med, fortsätta med eller sluta med för att värdegrunden ska gå från en pappersprodukt till något som har betydelse i vardagen.

Det här arbetet blir egentligen aldrig klart eftersom en kultur hela tiden måste synliggöras och granskas, annars tas den bara för given. Chefer och ledare vi träffar (brukar uppleva att de) hittar tydliga och konkreta verktyg och inser att arbetet är roligt, viktigt och intressant. Det skapas en medvetenhet om den makt som finns i en chefs- och ledarposition.