Region Örebro län

Tillsammans med Region Örebro län har vi sedan sju år tillbaka planerat och genomfört ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till ST-läkare. Programmet pågår under två veckor där vi ansvarar för fyra av dessa dagar. Varje år genomförs två program.

Syftet är att ge kunskap om organisation och ledarskap för att ge möjlighet till reflektion och nya insikter kopplat till rollen som läkare där ledarskap ingår på olika sätt i olika situationer. Programmet ger även deltagarna en möjlighet att fundera över om de i framtiden skulle vara intresserade av en chefs- och ledarposition.

Under utbildningen presenteras forskning, metoder och verktyg inom ledarskap och organisation för att ge en bra inblick i området, vi tar till exempel upp kommunikation, feedback, konflikthantering, organisationskultur, förändringsarbete och genusperspektiv på organisation och ledarskap.

Region Örebro län arbetar för att utveckla länet och bidra till livskvalitet för alla invånare i Örebro län. Detta görs inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, forskning, regional utveckling, kultur och utbildning. Landstinget har ca 9 000 anställda och en budget på ca 8 Mdr.