Polisen

Ledarutveckling med ett normkritiskt perspektiv Utredningsenheten, Polisen i Stockholm

Under 2016 utbildade vi ledningsgruppen, samtliga chefer och alla medarbetare. Vi startade med en heldag för ledningsgruppen som följdes av ett ledarutvecklingsprogram på tre dagar för samtliga chefer. Syftet var att öka andelen kvinnor på ledande positioner, en konkret handlingsplan med tydliga mål hade tagits fram samma år. Efter att cheferna genomgått utbildningen fick samtliga medarbetare ett fyratimmars kunskapsseminarium, där ca 150 personer deltog vid varje tillfälle.

I utbildning ingick förutom kunskap om jämlikhet med fokus på jämställdhet även kunskap om organisationsstruktur, organisationskultur och förändringsarbete. Fakta, statistik och såväl svensk som internationell genusteoretiskforskning utifrån ett samhälls-, organisations- och individperspektiv presenteras. Deltagarna fick verktyg för att kunna omsätta förvärvad kunskap i praktisk handling och vid det sista seminariet redovisade samtliga chefer hur de skulle arbeta vidare i den egna verksamheten.

”Sabina och Jacks medverkan i vår strävan att bli normmedvetna var det som gjorde skillnaden på skillnaden. Med kompetens och saklighet mixad med en stor portion humor fick de mina medarbetare att verkligen lyssna och reflektera”

Lars Hallberg, chef för utredningsenheten inom Polisen i Stockholm