Norra Skogsägarna

Vi har följt Pär Lärkeryd från Indexator till Norra Skogsägarna där han nu arbetar som VD. Tillsammans med Norra har vi påbörjat en utbildningsinsats med syfte att öka kunskapen kring jämställdhet och därmed höja medvetenheten kring jämställdhetens betydelse för att utveckla verksamheten.

Vi har genomfört ögonöppnarsemarier för chefer och medarbetare, vi har utbildat chefer i olika sammanhang, samt coachat ett antal chefer för att konkretisera arbetet i vardagen. Det har handlat om att till exempel genusgranska bilder, formulera annonser och att analyser rekryteringsprocessen.

Nu börjar vi en utbildningsinsats av ett åttiotal skogsinspektorer som i sitt dagliga arbete möter de skogsägare som är medlemmar i Norra. Syftet är att analysera kunder och arbetssätt ur ett jämställdhetsperspektiv och att konkretisera hur arbetet ska fortsätta för att utveckla Norras verksamhet.

”Skogsbruket står inför en stor utmaning eftersom urbaniseringen gör att alltfler skogsägare bor på annan ort än där de har sin skog. Vi har därför behov av att hitta kompletterande affärsmodeller till vårt traditionella sätt att göra skogsaffärer i byarna. Den företagskultur jag vill bygga skall ses som växtnäringen för vårt strategiska arbete och för oss är jämställdhetsarbetet en förutsättning för den företagskultur vi vill nå.”

Norra Skogsägarna är ett expanderande skogsföretag som ägs av 16 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige.

Drivkraften är att tillsammans jobba för att bevaka och förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt och lönsamt privatskogsbruk. Koncernen omsätter närmare två miljarder kronor och har cirka 320 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster.