Indexator

Vi har tillsammans med Indexator arbetat med ett omfattande värdegrundsarbete under fem års tid. Vårt uppdrag har varit att bidra med kunskap om ledarskap, företagskultur, förändring och jämställdhet, samt att vara ett stöd i framtagande och förankring av den värdegrund som kom att kallas Indexators filosofi. Arbetet har varit ledningsstyrt med VD Pär Lärkeryd som ytterst ansvarig.

Vi har genomfört flera kunskapsseminarier med alla anställda och alla chefer har deltagit i en ledarutveckling. Arbetet har varit framgångsrikt tack vare att ledning, chefer och medarbetare varit engagerade och delaktiga i hela processen. Ledningen har skapat möjligheter för samtliga i företaget att påverka innehållet i filosofidokumentet och att vara delaktiga i hur arbetet sedan ska gå vidare från ord till handling. Arbetet har haft ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

”Jag har genom projektet tydligt insett att den enda över tid bestående konkurrensfördelen är organisationens förmåga att ta till sig och lära sig nya saker snabbare än konkurrenterna. Jag har även insett att denna förmåga är direkt kopplad till organisationens värdegrund.” Pär Lärkeryd VD Indexator

Indexator Rotator Systems är idag ett mycket starkt varumärke inom skogsbranschen i hela världen. Den långa erfarenheten har bolaget tagit med till branschen för materialhantering och återvinning. Produkterna kännetecknas av spetskunnande inom såväl konstruktion som materiallära och tillverkning. De är idag 130 anställda och en omsättning på ca 230 miljoner kronor. Bolaget har en hög andel exportförsäljning där ca 80 procent av produktionen säljs till mer än 40 marknader runt om i världen.